HSSC'61 investeert in Duurzaamheid - HSSC'61

HSSC'61 investeert in Duurzaamheid

9 mei 2017 11:00


Tijdens de extra Algemene Ledenvergadering van maandagavond 8 mei stemden de HSSC’61 leden unaniem vóór het investeringsplan dat werd gepresenteerd door het bestuur en de werkgroep Duurzaamheid.

HSSC’61 gaat volgens dit plan over tot vervanging van de huidige Cv-Installatie door een duurzame Biomassa ketel gecombineerd met zonnecollectoren. Deze combinatie zorgt voor verwarming van het pand en het leidingwater. Daarnaast worden er 32 PV-zonnepanelen op het dak van de kantine geplaatst welke elektriciteit zullen opwekken op Het Plein. Het investeringsplan wordt mogelijk gemaakt door HSSC’61 hoofdsponsor ING. Ook is er gebruik gemaakt van een subsidieregeling vanuit de overheid die hieraan bijdraagt.

Tijdens de prima bezochte ALV presenteerde HSSC’61 voorzitter Frank Lakerveld namens het bestuur en de Werkgroep Duurzaamheid de voorgenomen plannen aan de leden. De basis voor verlenging van het intensieve hoofdsponsorschap door ING was een te formuleren uitdaging voor HSSC’61. Als onderwerp hiervoor was gekozen voor het thema duurzaamheid. Voor de club was met name de aanschaf van zonnepanelen al een langgekoesterde wens, maar vanwege de financiële drempel was dit eerder niet concreet geworden. Daarnaast was de gasgestookte cv-installatie op Het Plein redelijk op zijn einde, en ook hier werden milieuvriendelijke duurzame alternatieven genoemd. Ook hier was de investering de drempel. De verlenging van het sponsorcontract met ING en de ondersteuning van ING bij deze ‘Duurzame uitdaging’ zorgen ervoor dat de uitdaging gerealiseerd kan worden op ons sportpark.

De kern van de uitdaging zat voor HSSC’61 dus in deze 2 zaken, daarnaast zijn er tal van andere kleinere initiatieven op het gebied van duurzaamheid welke in gang gaan worden gezet. Denk hierbij aan het vervangen van verlichting door LED Verlichting.

De investeringen in de Biomassa installatie en de Zonnepanelen werden technisch toegelicht tijdens de ALV, en ook werd de aan te schaffen installatie gepresenteerd middels enkele video’s. De benodigde investering en de financiering van het plan werden ook onderbouwd richting de leden. Ook de opbrengst werd uitgewerkt, waarbij naast de financiële besparing ook de niet financiële kant van de opbrengst werd benoemd: een groen en duurzaam sportcomplex. Aanwezigen werden hierna in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen, waarvan ook gebruik werd gemaakt.

Na beantwoording van de vragen volgde de stemming, waarbij de leden unaniem instemden met het voorgenomen plan.

Het bestuur bedankt de Werkgroep Duurzaamheid voor de inzet bij de totstandkoming van dit plan. Ook een woord van dank aan de aanwezige leden op de ALV voor het kritisch meedenken tijdens de ALV.

De Biomassa installatie en de bijbehorende zonnecollectoren worden nog deze zomerstop gerealiseerd zodat de opgewekte energie aan het begin van het nieuwe seizoen kan worden benut. De zonnepanelen volgen niet lang daarna, nog zeker in 2017.Ter illustratie, een grafische weergave van een biomassa Installatie gecombineerd met zonnecollectoren en een zonneboiler, zoals deze bij HSSC'61 wordt gerealiseerd:

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!